Ιστορικό

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Δημήτριος Πράντζος (1/10/1967 -30/6/1971)

Δημήτριος Κουτλής (1/7/1971 - 31/10/1974)

Νικόλαος Παύλου (7/4/1975 - 27/6/1983)

Γεώργιος Διδάγγελος (14/7/1983 - 12/5/1985)

Αναστάσιος Παλάσκας (20/5/1985 - 31/1/1988)

Γεώργιος Κατσάρας  (1/2/1988 - 12/12/1993)

Αναστάσιος Παλάσκας (13/12/1993 - 31/12/1997)

Κωνσταντίνος Ψημμένος (1/1/1998 - 31/12/2001)

Κωνσταντίνος Ψημμένος (1/1/2002 - 4/6/2006)

Κωνσταντίνος Ψημμένος (5/6/2006 - 16/8/2011)

Βύρων Παππάς (6/9/2011 - 12/12/2011)

Βύρων Παππάς (1/1/2012 - 7/4/2014)

Ηλίας Αντωνίου (8/4/2014 - 17/06/2016)

Βύρων Παππάς (18/06/2016 - 27/12/2017)

Γεώργιος Ντενίσης ( 27/12/2017 - 4/12/2019)

Κωνσταντίνος Ζυγογιάννης  (5/12/2019 έως σήμερα)

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καρδίτσας