ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ TOY ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Ημερομηνία:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ TOY ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1)  «5η  SEREXPO 2022» (21-25/9/2022)   ΚΑΙ  2) «11η ΕΒΕΠ-ΚΜ 2022» (23-28/9/2022)

 

Το Επιμελητήριο Καρδίτσας προτίθεται να συμμετάσχει με δικό του περίπτερο το οποίο θα διαθέσει στις επιχειρήσεις μέλη του στις παρακάτω Εκθέσεις :

1. «5η SEREXPO 2022» που θα πραγματοποιηθεί στις Σέρρες από 21-25/9/2022.

(αγροδιατροφικός κλάδος και κατασκευαστικός κλάδος , τομέας ενέργειας και τουρισμού,

εμπόριο και υπηρεσίες) και

2. «11η Εμποροβιοτεχνική Εκθεσιακή Δραστηριότητα Πιερίας -Κεντρικής Μακεδονίας 2022»

που θα πραγματοποιηθεί στην Κατερίνη από 23-28/9/2022.

Για το λόγο αυτό καλούνται οι επιχειρηματίες-μέλη του Επιμελητηρίου Καρδίτσας που ενδιαφέρονται , να δηλώσουν συμμετοχή το αργότερο έως την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022.

Λόγω των περιορισμένων τετραγωνικών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας .

Δηλώσεις συμμετοχής  στα τηλ. 24410 22301 και 22334 κα Γιαννακοπούλου.

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καρδίτσας