Αναζήτηση
Ηρώων Πολυτεχνείου 3
TK 43100, Καρδίτσα

τηλ: 24410 22301
φαξ: 24410 22238
email: info@karditsacci.gr
Διεθνείς εκθέσεις στη Βουλγαρία το 2017

Σας ενημερώνουμε για τις σημαντικότερες ελληνικού ενδιαφέροντος διεθνείς εκθέσεις, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στη Βουλγαρία το 2017, καθώς και απολογιστικά στοιχεία για τα έτη 2017 (για όσες εκθέσεις λαμβάνουν χώρα στις αρχές του έτους και τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία είναι ήδη διαθέσιμα), 2016 και 2015.

Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)