karditsacci-logo
Αναζήτηση
Ηρώων Πολυτεχνείου 3
TK 43100, Καρδίτσα

τηλ: 24410 22301
φαξ: 24410 22238
email: info@karditsacci.gr
e-boss-gr
directmarket
Κύριο θέμα
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 3 - 43100 -

Τηλ.24410/22301-22334 φαξ 24410/22238

e-mail: info@karditsacci.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Καρδίτσας αφού έλαβε υπόψη:

1)      Τη διάταξη της παραγράφου 5 του αρ. 80 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»,

2)      Τη με αριθμό 13/27-11-2018 θέμα 4ο και 5ο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με νέα προκήρυξη για την πρόσληψη ειδικού συνεργάτη, καθόσον κηρύχτηκε άγονος ο Διαγωνισμός για την πρόσληψη ειδικού συνεργάτη επειδή κανείς υποψήφιος δε συγκέντρωσε  τις προϋποθέσεις για επιλογή στην εν λόγω θέση (Η προκήρυξη είχε πραγματοποιηθεί ύστερα από την αριθμό 5/2018 θέμα 4ο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου),

3)      Την επείγουσα ανάγκη στελέχωσης των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου με έναν ειδικό επιστημονικό συνεργάτη ενόψει των αυξημένων καθηκόντων και αναγκών του Επιμελητηρίου,

4)      Το με αριθ. πρωτ. 1787/2019//1/2019/20-2-2019 εγκριτικό έγγραφο του ΑΣΕΠ.


αποφάσισε ομόφωνα, με τη με αριθμό 13/2018 απόφασή του,

την προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη ενός ειδικού συνεργάτη με αρμοδιότητες την υποστήριξη και υποβοήθηση του καθημερινού έργου του Προέδρου, της Διοίκησης και των εργασιών του Επιμελητηρίου, όπως αναλυτικά αναφέρονται κάτωθι:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

● Υποστήριξη της Διοίκησης του Επιμελητηρίου σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού, προγραμματισμού και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου.

● Παροχή συμβουλών και διατύπωση εξειδικευμένων γνώσεων, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού, προγραμματισμού και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του  Προέδρου, της Διοικητικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου.

● Υποστήριξη της λειτουργίας και της ενημέρωσης της ιστοσελίδας του Επιμελητηρίου με θέματα και ειδήσεις που αφορούν την επιχειρηματική κοινότητα

● Σύνταξη σε τακτική βάση ηλεκτρονικού περιοδικού (newsletter).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
 
 Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ύστερα την αριθμ. 3/26-2-2019 θέμα 8ο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ


     Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την καθαριότητα των χώρων  του Επιμελητηρίου για το χρονικό διάστημα  από 1/04/2019 έως 31/12/2019.                                                                       
Ημ/νία: 06/03/2019
Πρόσκληση ενημερωτικής εκδήλωσης
 Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων το Επιμελητήριο Καρδίτσας σας προσκαλεί στην ανοικτή
ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει με θέμα:
Διευκρινίσεις και οδηγίες υλοποίησης των Δράσεων «Αυτοαπασχόληση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»,
«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», «Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες Αγορές» και «Ενίσχυση Τουριστικών ΜμΕ»
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ
Τοποθεσία:Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ, Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Επιμελητήριο Καρδίτσας σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας, την Εκδήλωση Ημερίδα που διοργανώνει για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, με θέμα:

« Η εφαρμογή του Ν.4583/2018 και οι Συνέπειές του»

την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019 και ώρα 14.30,

στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου,

με Ομιλητές τον Πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

κ. Ιωάννη Χατζηθεοδοσίου

και τον Γενικό Γραμματέα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

κ. Δημήτριο Γαβαλάκη,

οι οποίοι θα δώσουν απαντήσεις σε ερωτήματα και απορίες των συμμετεχόντων.

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καρδίτσας

Γεώργιος Ντενίσης

 

 

Ημ/νία: 20/12/2018
Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση
 Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:

- στο λιανικό εμπόριο
- στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
- την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης–κοινωνικής μέριμνας

προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Ημ/νία: 20/12/2018
Νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ - «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»
 Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων»  με προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ.

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά. Επιδοτούνται δαπάνες για εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού, καθώς και για το σύνολο των δοκιμών και ελέγχων ποιότητας που απαιτούνται για την πιστοποίηση και συμμόρφωση των προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή / και χωρών εκτός Ε.Ε.

Ημ/νία: 01/10/2018
Εκπτωτικό Χωριό Καρδίτσας
Το Επιμελητήριο Καρδίτσας διοργανώνει
στις Καπναποθήκες Καρδίτσας το πρώτο
εκπτωτικό χωριό της Θεσσαλίας από τις
20 έως τις 27 Οκτωβρίου 2018!
Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)